Hírek

MA1.2

„Teljesen más emberként jöttem ki…”

MA2.2

Mi a tehetség véleményed szerint?

A Nemzeti Tehetség Program széleskörű és sokrétű támogatási lehetőségeket biztosít minden magyar fiatal számára saját egyedi képességkészletének felfedezésére, fejlesztésére és felhasználására. Én inkább így fogalmaznám meg a “tehetség kibontakoztatását”. A tehetség szó hallatán legelőször általában egy virtuóz zongorista, egy sportolimpikon, vagy egy laboratóriumban kísérletező tudós juthat eszünkbe, pedig a zenei képességek, a testi-kinesztetikus vagy a logikus, analitikus gondolkodás mellett olyan képességeket is figyelembe vesznek a tehetségterületek azonosításakor, mint pl. az interperszonális intelligencia (kommunikáció) -társas tehetség, de létezik még pl. üzleti/gazdasági, idegennyelvi, társadalomtudományos tehetség is és talán nem is gondolnánk, hogy külön kategóriába tartozik a tudományos és a feltaláló tehetség. Ezért hívnám fel a figyelmet, hogy mi magunk és előfordulhat, hogy tanáraink is csak a közismert tehetségtípusokban gondolkoznak, miközben a Nemzeti Tehetség Program minden tehetségterületre kiterjed és szakmai megalapozottsággal segít a tehetségazonosításban és az annak megfelelő fejlesztésben.

Hogyan, mikor kerültél a Nemzeti Tehetség Programba?

A Nemzeti Tehetség Programba molekuláris biológiai kutató egyetemistaként kerültem be és mondhatni, egy teljesen más emberként „jöttem ki”. A Nemzeti Tehetség Program különböző programjai alatt személyre szabottan, szorosan szakmai támogatásban és attól teljesen független vagy azt kiegészítő soft skill, illetve személyiségfejlesztésben vehettem részt.

Mit jelentett ez a gyakorlatban? Mit adott neked a program?

Ráébredtem, hogy habár a természet működésébe egy picike bepillantást már nyerhettem a tanulmányaim és a kutatásaim alatt, a világ többi részéről szinte semmit se tudok, pl. az emberekről, a társadalomról. Bár mindig is nagyon kíváncsi és nyitott szemléletűnek tartottam magam, rá kellett jönnöm, hogy valójában a világ nagyon is kis szeletével foglalkoztam eddig és hogy más rendszerek adott dolgokban sokkal jobban és hatékonyabban működnek és hogy mennyire sokat lehet tanulni olyan dolgok megismeréséből is, amiket korábban elítéltem vagy rossznak gondoltam.

A szakmai fejlődés mellett emberi kapcsolatokat is nyertél a program által?

Mindenki ismerheti azt az érzést, amikor elmeséli egy problémáját és a többiek értetlenül állnak előtte, ez egyáltalán hogy lehet probléma számára? És néhányan vagyunk olyan szerencsések, hogy rátalálunk olyan emberekre, akik viszont tökéletesen értik a helyzetet, őmaguk is hasonló problémákkal küzdenek és akkor azt érezhetjük, mégsem vagyunk „nemnormálisak”, milyen jó érzés, hogy nem vagyunk ezzel a problémával egyedül. A Nemzeti Tehetség Program egy fantasztikus lehetőség, hogy találkozzunk a hasonló helyzetben levő kortársainkkal, akikkel így könnyebben megoszthatjuk aggodalmainkat, félelmeinket és könnyebben is találhatunk megoldást. A fejlődésnek pedig egyik esszenciális eleme az elfogadó, támogató, bátorító és bizalmas környezet, amit szintén megtapasztalhattam a Nemzeti Tehetség Programban.

Arra a kérdésre is segített választ adni a program, hogy „Mi leszel ha nagy leszel?”

A nagy rohanásban talán nem csak én vagyok az egyetlen, aki elfelejtette sok esetben megkérdezni magától, hogy valójában mit, miért is csinálok? Ebben már csak az az egyszerű eset is segíthet, amikor a Nemzeti Tehetség Program minden pályázatának megírásakor meg kell fogalmazni a célokat, a „miérteket”. De számos programelem fejlesztette még a tudatosságomat, mint például az önismereti tréningeken az erősségeim és gyengeségeim, valamint motivációim azonosítása, vagy pl. a 7 szokás tréningen a „Küldetésnyilatkozatom” megfogalmazása. Már korábban is érzékeltem, hogy vannak kihasználatlan erősségeim és nagy fejlesztést igénylő gyengeségeim (például a természettudósokra sok esetben jellemző gyengébb kommunikációs képességek rám abszolút igazak voltak, így például ez egy nagyon fontos fejlesztendő területem), de itt a szakemberek segítségével mindkét esetre konkrét támogatást kaptam és új irányokat jelöltünk ki vagy már korábbi, kevésbé hangsúlyos tevékenyéségeimet helyeztük előtérbe.
Mit tartasz a program legfontosabb erényének?

A Nemzeti Tehetség Program talán még nagyobb értékének az érzékenyítést tartom. Embertársainkhoz való hozzáállásunkban, viselkedésünkben, kapcsolatainkban való érzékenyítésről, az együttműködés intelligenciájáról és társadalmi felelősségvállalásról beszélek. Megtanulni felelősen élni a lehetőségekkel, a tevékenységünkkel az egyéni sikereken túl a társadalom, az emberiség számára értéket teremteni. A saját társadalmi felelősségvállalási küldetésemet is itt találtam meg, amikor megismertem az Életrevaló mentálpedagógiai programot.

Mit csinálsz mostanában?

A Nemzeti Tehetség Programban nagy bátorítást kaptam új, a szakmai hátteremhez nem feltétlenül kapcsolódó területek megismerésére és kipróbálására is, illetve a változások természetesen nem egy tréning alatt mennek végbe, akár évekbe kerülhet, sőt valójában egész életünkön át tart, éppen ezért azóta is keresek és veszek részt további fejlesztő programokon. Így például a tudatos jelenléthez és stresszkezeléshez Mindfulness tréninget, vezetésfejlesztéshez, csoportvezetéshez Vezetői Utánpótlás Tehetségprogramot és McKinsey Centered Leadership kurzust végeztem el, valamint az üzleti szemlélethez és gazdasági ismeretekhez egy komplex Springboard programban veszek részt.

Fontos mérföldkő, hogy mentori szerepben is kipróbálhattam magam, amiben nagyon jól éreztem magam és bízom benne, hogy a jövőben egyre többször lesz lehetőségem személyesen segíteni a nálam fiatalabbakat. Voltam már „élő könyv” is és lehetőséget kaptam több vidéki iskolában interaktív madárvédelmi bemutatókat, motivációs előadásokat tartani, és különböző foglalkozások keretében átadni, amit én is kaptam a fejlesztőtréningek során. Nagyon élvezem a felkészülést ezekre a programjaimra, például a kreativitás teljesen új élményét éltem át, amikor óvodások számára terveztem érzelmi intelligencia fejlesztő játékot, amit nagy örömömre azóta többször is megtartottam már.

 

 

 

 

 

taborok_2017_1

Nyári táborok a Nemzeti Tehetség Program keretében

taborok_2017_2taborok_2017_3

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (Matehetsz) idén négy tábort szervezett a Nemzeti Tehetség Programba bevont gyerekek számára.

Idén nyáron a Matehetsz szervezésében összesen mintegy 200 fő, 10-18 éves tanuló vett részt a speciális tehetségfejlesztő programelemeket is tartalmazó egyhetes táborokban Lovasberényben, illetve Kerecsenden. A készségfejlesztés mellett a táborokban hangsúlyt kapott a természettudomány, a történelem, a művészet, a zene és a sport ezáltal segítve a fiatalt, hogy tehetségének megfelelően minél jobban felfedezze saját erősségeit. A folyamatosan jelen lévő pedagógus és pszichológus segítők mellett meghívott kiválóságok és felnőtt-ifjú tehetségek is érkeztek a táborba, akik saját szakterületükről tartottak inspiráló és interaktív előadásokat. Látványos természettudományos kísérletek, történelem, tánc, elsősegélynyújtás, zeneszerzés, hangszerbemutató, robotika, biológiai kutatások szerepelnek a programban. Pályaorientációs céllal a programot a Magyar Honvédség jóvoltából helyszínre érkező katonai helikopter bemutatója is színesítette. Mindezek mellett a segítő szakemberek vezetésével többféle önismereti és kommunikációs játék, valamint közös élmény várta a fiatalokat: vetélkedők, „beugró”, élménypedagógiai foglalkozás, sárkányhajózás a Velencei-tavon stb.

„A Matehetsz már több mint egy évtizede valósít meg EU-s és hazai források felhasználásával tehetségsegítő programokat. Most futó programunk a Nemzeti Tehetség Program kereteiben megvalósuló Tehetségek Magyarországa kiemelt projekt, melynek során 2020-ig ötvenezer, köznevelésben tanuló diák kap lehetőséget tehetségének fejlesztésére, a legkülönfélébb támogatási megoldások formájában. Az idei évben indult el a tehetségsegítés egész országot lefedő, személyes tehetségtámogató rendszere is, a tutorhálózat, amelynek keretében a projekt végéig több mint 3000 tanuló fog személyes segítséget, tutorálást kapni egy-egy éven keresztül, komplex szempontrendszer alapján, tehetségterülettől függetlenül.” – mondta Bajor Péter, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének ügyvezető elnöke

A teljes cikket itt találja:
http://tehetseg.hu/aktualis/nyari-taborok-nemzeti-tehetseg-program-kereteben

befunky_collage1

Tehetségekről tehetségesen

befunky_collage1befunky_collage2

Fiatal tehetséges újságíró elismerése a tehetségekről szóló cikkéért

Nyomtatott sajtó kategóriában nyert díjat Sashegyi Zsófia “A vikingek napköveitől a fenyegető fénycsapdákig” című riportjával.

A Média a Tehetségekért Díj ezen kategóriájának elnyerése a Matehetsz számára különösen örömteli, hiszen az idén augusztusban megjelent cikk egy a Nemzeti Tehetség Program által is támogatott, kiemelkedő képességű fiatalról szól. Farkas Alexandra példája is bizonyítja: a Nemzeti Tehetség Program keretében a Matehetsz által megvalósított programok jól hasznosulnak a fiatalok tehetségének kibontakozása érdekében.

A teljes cikk itt érhető el
http://tehetseg.hu/aktualis/tehetsegekrol-tehetsegesen

 

tehetseg_piacter_nyito

Legyünk büszkék a Nemzeti Tehetség Programra!

Áttekintő helyzetértékelés a Nemzeti Tehetség Programról.

Érdemes először is visszatekintenünk kissé. A tehetségsegítés terén 1987-ben az ECHA (Európai Tehetségsegítő Tanács) megalakulása indította el azt a folyamatot, ami a mai hazai tehetségprogramokhoz vezetett. A rendszerváltást megelőző évek egyre frissülő tudományos közéletének keretében a magyarországi szakemberek hamar csatlakoztak a kezdeményezéshez: az „ECHA-Hungary” szekciót létrehozó szakemberek 1989-ben megalakították a hazai tehetségsegítés tudományos és gyakorlati szervezetét, a Magyar Tehetséggondozó Társaságot (amely 2017 szeptemberében már a 28. országos konferenciáját tartotta Szarvason). A magyar tudományos hagyományokra alapozva új, modern felfogású kutatói és gyakorlati műhelyek jöttek létre, amelyek több tudományterületet is érintve megtermékenyítő pezsgést okoztak a tehetségazonosítás, -fejlesztés, -segítés terén. Mi sem mutatja ezt jobban, mint az a tény, hogy 1985 és 2013 között mintegy 1300 szakkönyv, cikk és tanulmány jelent meg Magyarországon – ezzel szorosan illeszkedtünk a nemzetközi tudományos trendhez.

Az 1990-es évek kutatói munkája, néhány iskola élenjáró jó gyakorlata (pl. a törökszentmiklósi Bethlen-iskola!), valamint a Debreceni Egyetem és az ELTE tudományos tevékenységei az évtized végére komoly eredménnyé értek: 1999-ben az Oktatási Minisztérium felkérte a Magyar Tehetséggondozó Társaságot, hogy dolgozza ki egy országos, komplex szemléletű tehetségsegítő program szakmai tartalmát. Így a kormány támogatása mellett 2000-ben elindult az Arany János Tehetséggondozó Program, amely az évek során mára már több AJTP-program együttes megvalósítását is jelenti. Ez az a program, amelynek keretében először, nagy volumenben, komplex szemléletű tehetségsegítés történhetett szerte az országban, a közoktatás keretében, hátrányos helyzetű tanulókat is nagy számban bevonva. Érdemes idéznünk az AJTP céljait: a tudás tekintélyének visszaállítása; a különböző szociális, kulturális gazdasági háttérrel rendelkező szülők gyermekeinek egyenlő esélyeket biztosító oktatási és támogatási rendszer kialakítása; tehetséggondozás; az oktatás tartalmának korszerűsítése, minőségének fejlesztése.

Az AJTP kiváló gyakorlatának tapasztalatára alapozva, valamint a 2006-ban megalakult Nemzeti Tehetségsegítő Tanács (és a Matehetsz) tagszervezeteinek ösztönzésére, széles politikai konszenzussal 2008-ban fogadta el az Országgyűlés a Nemzeti Tehetség Programot. (126/2008. XII. 4. Országgyűlési határozat a Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról, a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának elveiről, valamint a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és működésének elveiről.) A határozat kimondja, hogy „a tehetségek segítése nemzeti ügy”, rögzíti a széleskörű társadalmi összefogás szükségességét, valamint a tehetségsegítés modern, komplex szemléletét tükröző alapelveit. A program egy tehetségbarát társadalom kialakítását tűzte célul, ennek érdekében átfogó társadalmi összefogást sürget, felsorolva a szükséges szereplőket, csoportokat, teendőket: a köznevelés és a felsőoktatás intézményei; állami-civil együttműködések hálózatok, projektek terén; civil szervezetek és egyházak aktivitása; cégek, vállalatok, segítő tevékenysége; magánszemélyek felajánlásai; szülők, szülői szervezetek bevonása; médiatámogatás stb.

A kormány és a társadalmi szféra összefogásának jelképe és egyszerre anyagi forrása is az állampolgárok által adható 1%-os adófelajánlás. Az egyetlen állami előirányzatként megjelölt célra, „a Nemzeti Tehetség Program feladatainak ellátására” 2009-ben 54 ezer, 2010-ben 130 ezer, 2011-óta évente mintegy 300-350 ezer állampolgár ajánlja fel adójának egy százalékát. Ez komoly és erősödő társadalmi bizalmat jelent, amelynek alapja, hogy a program megvalósítása átláthatóan és hatékonyan történt az eltelt 8 évben. 2009 és 2015 között a közoktatásért, illetve köznevelésért felelős minisztérium felkérései alapján a Matehetsz-re különlegesen sok feladat megvalósítása hárult, elmondható, hogy ez az időszak jelentősen hozzájárult a Nemzeti Tehetség Programról alkotott – és ma is érzékelhető – pozitív kép kialakulásához.

A felajánlott adóforintokat 2015 óta az Emberi Erőforrások Minisztériumának javaslata alapján az Országgyűlés mintegy 100%-kal megnöveli, így a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum és az EMMI vezetői döntése alapján évente kb. 3mrd forint „hazai” pályázati keret áll rendelkezésre. A pályázatokra jellemző, hogy határokon átnyúlóak a kiírások; a pályázatok tartalma a tehetségsegítés komplex szemléletét tükrözik; a kiírások célcsoportjai pedig a nemzeti ügy elve szerint vannak megnevezve. Az évenkénti kiírások követik a kezdetekkor elhatározott hálózatos felfogást is, támogatják a hálózati sokféleséget és ösztönzik az intézményi és szakértői személyes együttműködést. A pályázatok segítik az intézményi fejlesztőprogramokat; versenyek szervezését; tehetséggondozó műhelyek, közösségek munkáját; a nemzetközi aktivitásokat; a felsőoktatási tehetséggondozást, szakkollégiumokat, a tehetségsegítést erősítő kommunikációs tevékenységeket stb. Különösen fontosnak tartom a 2013-ban elindított Bonis Bona díjat is a tehetséggondozók anyagi és erkölcsi elismerése érdekében, valamint a 2015-ben elindult (és azóta évente több százmilliós kerettel kiírt) Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjat.

A teljes cikket itt olvashatja el:
http://tehetseg.hu/aktualis/legyunk-buszkek-nemzeti-tehetseg-programra

balog_novak_schanda bonisbona_2013 eu_talent_day_2011

RSBP18.4

Tehetség Roadshow 2018 Budapest

RSBP18.1RSBP18.2RSBP18.3

Az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft. szervezésében negyedik alkalommal indult útnak a Nemzeti Tehetség Roadshow. A rendezvény 2018. február 27-én, kedden, Budapestre látogatott, ahol Baji Balázs, világbajnoki bronzérmes és a világ leggyorsabb állatorvosa mesélt többek között arról, hogyan tervezi túlszárnyalni a 2017-es év sikereit. Az általános iskolás korú gyermekeknek a szervezők játékos és interaktív standokkal készültek, valamint helyi tehetséges fiatalok szórakoztatták előadásaikkal őket. A rendezvényen megismerkedtünk egy interaktív zenegéppel, a vívósarokban lehetőség volt a sportág gyakorlására tapasztalt vívók irányításával, látványos kísérletekkel készült a Futura élményközpont, a Kreatív szigeten pedig figurák készíthettek szalmából, textilből és termésekből.

sajtáj2018.2

Elindította egyszázalékos kampányát a Nemzeti Tehetség Program

 sajtáj2018.1sajtáj2018.2

A fiatal tehetségek támogatása olyan össznemzeti ügy, amelyet a kormánynak továbbra is támogatnia kell – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériuma ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkára a Nemzeti Múzeumban tartott sajtótájékoztatón.

Illés Boglárka elmondta, „a mi feladtunk, hogy támogató környezetet biztosítsunk a tehetségek kibontakoztatására”. Amíg 2009-ben csaknem 16 ezer fiatal vett részt a Nemzeti Tehetség Program által támogatott programokban, ma már ez a szám eléri évente a 350 ezret. A program a külhoni szervezetek számára is elérhető.

A kezdeti felajánlások száma mára meghatszorozódott, így évente ma már több mint 300 ezer adózó ajánlja fel adója egy százalékát a program javára. A 2018-as költségvetési törvény több mint 3 milliárd forintot biztosít hazai és határon túli tehetséggondozó programok támogatására, valamint azok lebonyolítására.

A Nemzeti Tehetség Program alapvető célja, hogy az állami és civil szféra együttműködésével összehangolják, koordinálják a hazai és uniós források felhasználását a Magyarországon és a külhoni magyarlakta területeken élő fiatalok tehetségsegítése érdekében.

A program keretében meghirdetett pályázatokra általában a köznevelésben és felsőoktatásban, valamint a tehetséggondozásban részt vevők széles köre nyújthat be támogatási igényt: köznevelési intézmények, felsőoktatási intézmények, illetve azok karai, egyesületek, alapítványok, közalapítványok, tehetségsegítő tanácsok. A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásában civil szervezetek is közreműködnek.

Idén minden munkavállaló személyi jövedelemadóját a Nemzeti Adó- és Vámhivatal készíti. Kiemelték, hogy az egyszázalékos felajánlásokról továbbra se feledkezzen meg senki.

A Nemzeti Tehetség Program technikai száma: 1823. A rendelkező nyilatkozatot elektronikusan ügyfélkapun keresztül, postai úton vagy személyesen is el lehet juttatni a NAV számára 2018. május 22-ig.

 

1%_logo_fvt_2018.2

A Magyar Tehetség Nagykövete

IMG_6119a_S IMG_6331a_S

Nyolcadik alkalommal rendezték meg Bartók Béla születésnapján a Kárpát-medencei Tehetségnapot.A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége hagyományos éves díjátadó ünnepségén kihirdették a “Felfedezettjeink” című pályázat nyerteseit, átadták a “Magyar Tehetség Nagykövete” címeket valamint a Tehetségek Szolgálatáért díjakat.

A tehetséggondozás főszereplői a fiatalok, az ő előmenetelüket hivatott támogatni a “Felfedezettjeink” ösztöndíjpályázat. A felhívásra minden évben a Matehetsz tehetséghálózatának intézményei), a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács 51 tagja és a Matehetsz 38 tagszervezete nyújthatnak be ajánlást. Idén hárman vehették át a “Felfedezettjeink 2017” pályázatának fődíját.
A tehetségsegítő szakemberek elismerését fejezi ki a Tehetségek Szolgálatáért díj, amelyet idén is éves, életmű és közösségi díj kategóriában adtak át.
A “Magyar Tehetség Nagykövete” cím fontos szolgálat és feladat, melynek célja, hogy segítsenek megteremteni és fenntartani a tehetségbarát társadalom és a tehetséggondozás, mint közös, nemzeti ügy üzenetét. Három évre szóló nagyköveti megbízatást vett át: Vásáry Tamás Kossuth-díjas magyar zongoraművész és karmester, Kulcsár Győző négyszeres olimpiai bajnok vívó, mesteredző, valamint Al Ghaoui Hesna riporter, külpolitikai újságíró.
A szombati rendezvényen 79 intézmény vehette át a “akkreditált”, illetve az “akkreditált kiváló tehetségpont” táblát, amely intézményi szintű elismerése a magas színvonalon végzett tehetségfejlesztő munkának.

1%_logo_fvt_2018.2

Közeleg május 20-a, a személyi jövedelemadó éves bevallásának időpontja

Közeleg május 20-a, a személyi jövedelemadó éves bevallásának időpontja. Magyarország nem bővelkedik ásványkincsekben, energiahordozókban. A mi egyik legfontosabb erőforrásunk a tehetség. A tehetség felismerését, kibontakozását, támogatását ezért minél több eszközzel kell segítenünk. Ennek a tevékenységnek ad keretet és forrást a Nemzeti Tehetség Program. Amennyiben fontosnak tartja a hazai tehetségek támogatását, kérjük, ajánlja fel adója 1%-át a Nemzeti Tehetség Program javára! A Nemzeti Tehetség Program technikai száma: 1823

1%_logo_fvt_2018.2

Több mint 350 ezer egyszázalékos felajánlás a Nemzeti Tehetség Program javára

UJNEMZEDEK_KAMPANYNYITO_WEB_0008 UJNEMZEDEK_KAMPANYNYITO_WEB_0049 UJNEMZEDEK_KAMPANYNYITO_WEB_0035

Évről évre egyre többen köteleződnek el a magyar tehetségek mellett, hiszen néhány év alatt hétszeresére nőtt az adójuk második egy százalékát felajánlók száma, tavaly már 350 ezernél is több felajánlás érkezett a Nemzeti Tehetség Program javára – hangsúlyozta Novák Katalin Székesfehérváron.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára a program országos roadshow-jának első állomása előtti sajtótájékoztatón elmondta, hogy éves szinten 2,8 milliárd forint jut a tehetségek támogatására a Nemzeti Tehetség Programon keresztül. Ennek egyik felét a személyi jövedelemadóból származó egyszázalékos felajánlások teszik ki, ezt a kormány ugyanakkora támogatással megduplázza.
Rámutatott arra, hogy a program segítségével évente 350 ezer fiatalt érnek el, vagyis “jelképesen minden egyes adózó felkarol egy-egy tehetséget”.
Novák Katalin kiemelte, hogy az idei egyszázalékos kampány hamarosan indul, amely ismét nagy segítség lehet a Nemzeti Tehetség Programnak.
Megemlítette, hogy a programon keresztül országos versenyeket, különböző tehetséggondozó műhelyeket segítenek, országos és határon túli tehetséghálózatot üzemeltetnek a sport, a zene, a képzőművészet és a tudományok területén.
Bajor Péter, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének ügyvezető elnöke szerint a Nemzeti Tehetség Program közös ügy, amely a társadalom minden csoportját érinti. Mint mondta, a tehetség segítségre szorul, a fiatalok pedig nem egyformák, ezért különféle támogatást igényelnek tehetségük kibontakoztatására.
Nagy örömnek nevezte, hogy szövetségükön keresztül több tízezer fiatal jut lehetőséghez.
Erdei Zsolt világbajnok ökölvívó, a program egyik védnöke hangsúlyozta, hogy nap mint nap tapasztalja a saját tanítványainál, mekkora szükség van a tehetségek gondozására.
A csíkszeredai Imets Tamás a Nemzeti Tehetség Program ösztöndíjasaként repülőrobotokat és drónokat tervez. Elmondta, hogy jelenleg olyan intelligens rendszeren dolgozik, amely felderítési feladatok elvégzésében felveszi a versenyt az emberekkel. Bemutatott egy ma még távirányítóval irányítható drónt, amely a folyamatos fejlesztések után hangvezérléssel lesz utasítható és automatikusan elvégzi a rábízott feladatokat.
A Fejér Megyei Művelődési Központ – Művészetek Házában rendezett Tehetség Roadshow megnyitóján Novák Katalin a tehetséges fiatalokat egy-egy virágoskerthez hasonlította, amely nap mint nap gondozásra szorul. Szólt arról is, hogy a kormány mindezt felismerte és a program segítségével felkutatja és támogatja a fiatalokat tehetségük kibontásában.

tehetsegprogram_logo1

Tavasszal új felhívások a tehetséggondozás területén

A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum mai ülésén egyhangúlag elfogadta a Nemzeti Tehetség Program keretében 2016-ban kiírásra kerülő pályázatok forrásfelosztásának és ütemezésének javaslatát. Idén a hazai költségvetési források keretében – a 2015. évhez hasonlóan – ismét 2,8 milliárd forint áll rendelkezésre a Nemzeti Tehetség Program céljainak megvalósítására.

2016. február 25-én idén először ülésezett a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum. A Fórum mai ülésén egyhangúlag elfogadta a Program keretében 2016-ban kiírásra kerülő pályázatok forrásfelosztásának és ütemezésének javaslatát. A tervezett kiírások céljaikban illeszkednek a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2015–2016. évi cselekvési programjában meghatározott intézkedésekhez.

Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkárt elnökként Schanda Tamás ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár helyettesítette, aki beszámolt a tavalyi évi pályázatok eddigi eredményeiről, és a kiírások közül is kiemelte az újdonságként először tavaly meghirdetett és rendkívül nagy sikerű, a Nemzet Fiatal Tehetségeiért ösztöndíj elnyerésére lehetőséget biztosító kiírást.

Schanda Tamás tájékoztatta a Fórum tagjait, hogy 2016. február 10-én elindult a Nemzeti Tehetség Programra felajánlható adó 1%-okról szóló tájékoztató és figyelemfelhívó kampány.

A Fórum tagjai és meghívott vendégei rövid előadás keretében kaptak tájékoztatást a Nemzeti Tehetség Program céljainak megvalósítására irányuló, Európai Uniós fejlesztési forrásokból megvalósuló Tehetségek Magyarországa elnevezésű program (kódszáma: EFOP-3.2.1-15) tartalmáról, tervezett tevékenységeiről. A szakmai program megvalósítására az elkövetkező 5 évben 6,5 Milliárd forint allokálódik, ezáltal a tehetségsegítésre rendelkezésre álló hazai források ez alatt az idő alatt évente több, mint 1 milliárd forinttal egészülhetnek ki.

Schanda Tamás beszélt a 2016. évi kiírások legfontosabb újdonságairól. Az idei évtől számos nyílt felhívás is megnyílik a határon túli oktatási profilú magyar civil szervezetek, magyar tanítási nyelvű általános vagy középiskolák tehetséggondozó programjai, határon túli magyar tehetségek számára is. A támogató 2016-ban is folytatni kívánja a pályázati rendszerhez kapcsolódóan a pályázók számára a pályázást könnyítő szabályozások bevezetését – ilyen könnyítés lesz várhatóan az, hogy amennyiben a pályázó több pályázatot is benyújt, abban az esetben elégséges a legkorábban benyújtott pályázathoz csatolni a felhívásban a pályázat benyújtásának feltételeként meghatározott dokumentumokat. A pályázati felhívások 2016-ban – a tavalyi évhez képest még korábban – várhatóan tavasszal jelennek meg annak érdekében, hogy a tehetségsegítő szervezetek már támogatást nyert programjaikkal tervezve kezdhessék meg a 2016/2017-es tanév szakmai munkáját.

(Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság)